Dzisiaj jest: 14 Sierpień 2018    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Zasady rekrutacji

Zasady przyjmowania ucznia do SSP 2 i SG 2  reguluje Statut szkoły

oraz uchwały Zarządu „Towarzystwa Oświatowego Narewska”


Uchwała Zarządu „Towarzystwa Oświatowego Narewska” z 1.08.2016 roku

1)  Zgodnie ze Statutem SSP nr 2 i SG nr 2 w Białymstoku, § 22 w brzmieniu:

 1. Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej z zastrzeżeniem p. 2 i 3 oraz po podpisaniu przez rodziców umowy, oświadczenia, o którym mowa w § 7 p. 2.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może przyjmować uczniów w kolejności zgłoszeń.

2)  Szkoła w pierwszej kolejności bierze pod uwagę:

 1. rodzeństwa dzieci uczących się w szkole,
 2. dzieci nauczycieli uczących w szkole.

Sposób przeprowadzenia i zakres rozmowy kwalifikacyjnej oraz warunki przyjęcia ucznia do szkoły określa dyrektor w porozumieniu z Osobą prowadzącą wg następujących zasad:

1) „Rozmowa kwalifikacyjna” - przeprowadza się ją na podstawie scenariusza przygotowanego przez wicedyrektora w zależności od klasy, do której przyjmowani są uczniowie. „Rozmowa kwalifikacyjna” może oznaczać: test kompetencji, zabawy integracyjne, przyszłych uczniów i rodziców, połączone z obserwacją uczniów indywidualnie i w grupie, ocenę prac pisemnych, plastycznych i innych, rozmowę indywidualną.

2) Termin „rozmowy kwalifikacyjnej”:

 1. w przypadku klasy programowo najniższej, tak szybko jak to jest możliwe - po ustaleniach z Zarządem „Towarzystwa Oświatowego Narewska” i ze względu na potrzeby rodziców związane z terminami przyjęć do innych szkół,
 2. w przypadku pozostałych klas w zależności od potrzeb.

3)  W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczą:

 1. w przypadku klas edukacji wczesnoszkolnej: pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele świetlicy,
 2. w przypadku klas IV-VI SSP 2 i SG 2: dyrektor, wicedyrektor, wychowawca klasy i nauczyciel języka angielskiego.

4)  O przystąpieniu do rozmowy kwalifikacyjnej przyszłego ucznia decyduje dyrektor na podstawie:

 1. listy zgłoszeń do danej klasy,
 2. świadectwa z poprzedniej klasy,
 3. aktualnych ocen cząstkowych lub semestralnych,
 4. opinii wychowawcy lub informacji z poprzedniej szkoły.

5)  O przyjęciu ucznia decyduje komisja w składzie:

 1. dyrektor – przewodniczący,
 2. przedstawiciele Zarządu „Towarzystwa Oświatowego Narewska”,
 3. wicedyrektor, wychowawca danej klasy oraz nauczyciele uczestniczący w rozmowie kwalifikacyjnej.

6)  Decydując o przyjęciu nowego ucznia, komisja bierze pod uwagę:

 1. pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej - osoby niebiorące udziału w rozmowie kwalifikacyjnej nie są brane pod uwagę,
 2. kolejność zgłoszeń, z wyjątkiem (wyjątki wynikają ze Statutu i Regulaminu SSP 2 i SG 2)
 • rodzeństwa dzieci uczących się w szkole pod warunkiem, iż rodzice dziecka (dzieci) spełniają obowiązki statutowe szkoły, m. in. współpracują ze szkołą w

przypadku wystąpienia trudności dydaktyczno-wychowawczych, regularnie wnoszą należne opłaty szkolne,

 • dzieci nauczycieli uczących w szkole,
 • w poszczególnych klasach nie może być więcej niż jeden uczeń wymagający zdecydowanie większej uwagi i troski nauczycieli uczących,

c. liczbę miejsc w klasie - klasy nie mogą liczyć więcej niż 16 uczniów, z wyjątkiem szczególnych przypadków, np. przyjęcie ucznia wybitnie zdolnego, niespodziewany powrót ucznia po czasowej nieobecności i temu podobne, jednak w każdym przypadku za zgodą większości rodziców danej klasy i akceptacją Zarządu „Towarzystwa Oświatowego Narewska”;

7) W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez nauczycieli,  dyrektor i przedstawiciele Osoby prowadzącej spotykają się z przyszłymi uczniami i ich rodzicami, i omawiają:

 1. zasady i scenariusz przyjęć,
 2. charakter i działalność społeczności szkolnej - m. in. wręczają członkowską deklarację „Towarzystwa Oświatowego Narewska”,

8)  Po uzyskaniu akceptacji komisji przyjmującej rodzice nowo przyjętych uczniów zobowiązani są do:

 1. zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Szkoły, umieszczonych na stronie szkół: www:zss2narewska13.pl
 2. podpisania oświadczenia o kształceniu dziecka w szkole – umowa wchodzi w życie po podpisaniu i wpłaceniu wpisowego w określonej wysokości i  wyznaczonym terminie,
 3. wypełnieniu i podpisaniu danych osobowych ucznia,
 4. dostarczeniu do szkoły:
 • karty zdrowia ucznia,
 • karty przekazania ucznia (z poprzedniej szkoły)*,
 • kserokopii arkusza ucznia (z poprzedniej szkoły)*,
 • wykazu ocen cząstkowych lub oceny opisowej – jeżeli przyjęcie następuje w trakcie roku szkolnego*.


* - nie dotyczy klasy programowo najniższej.

Wydarzenia:

sierpień 2018
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Newsletter:

Podaj swój adres e-mail oraz zaakceptuj, aby subskrybować:Jesteś tutaj: Home Zasady rekrutacji

Statystyki:

Odsłon artykułów:
259030